xổ số hôm qua,sudoku game,bd kq vn

Thực hiện Quyết định số 127/QĐ-SCT ngày 01/9/2021 của Sở Công thương xổ số hôm qua về việc thành lập Đoàn kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 61/KH-ĐKTHK ngày 01/9/2021 về kiểm tra, hậu kiểm An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương quản lý trên địa bàn tỉnh xổ số hôm qua năm 2021 đối với nhóm sản phẩm bánh, kẹo.     

Đoàn kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra, hậu kiểm tại Chợ Ninh Mỹ, Hoa Lư,tải trò chơi làm tóc


Để triển khai các hoạt  động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2021, trong thời gian từ ngày 09/9/2021 đến ngày 20/9/2021, Đoàn kiểm tra, hậu kiểm ATTP của Sở Công thương tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm sản phẩm bánh, kẹo (trong đó: 03 cơ sở sản xuất, 13 cơ sở kinh doanh) thuộc 08 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua thực tế kiểm tra, nhìn chung đa số các cơ sở đã cơ bản nắm bắt và có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP, đáp ứng các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động sản suất, kinh doanh thực phẩm theo quy định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ kiện an toàn thực phẩm; thực hiện cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; người lao động được tập huấn và có Giấy xác nhận kiến thức về ATTP, được khám sức khỏe định kỳ; đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở chưa tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất; chưa tập huấn và xác nhận kiến thức ATTP; một số cơ sở việc trang bị giá kệ bảo quản hàng hóa, nguyên liệu chưa đầy đủ theo quy định; việc vệ sinh máy móc, trang thiết bị sử dụng trong sản xuất chưa đảm bảo; việc sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất chưa nghiêm túc... Đoàn kiểm tra đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở khắc phục các tồn tại trong một thời hạn nhất định.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản và tiến hành thủ tục xử lý 01 có sở có hành vi vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Đoàn cũng tiến hành lấy 19 mẫu thực phẩm (gồm: 09 mẫu bánh nướng; 04 mẫu bánh dẻo, 02 mẫu thạch rau câu, 01 mẫu nước cam ép, 01 mẫu nước tăng lực, 01 mẫu sữa đậu nành, 01 mẫu bánh mỳ) để thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định.
Thông qua công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra, hậu kiểm đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong thực thi pháp luật./.

xo so dlk
webmaps