bôm,nhan dinh keo hom nay,bong da aff

Ngày 10/5/2021 Sở Công thương nhận được văn bản số 288/XNK-NS của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương về việc Chính phủ Nhật Bản thay đổi mẫu Giấy chứng nhận lưu hành tự do từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2021, Giấy chứng nhận lưu hành tự do được in trên giấy phòng chống giả mạo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản với mẫu in có chữ MAFF (Ministry of Agriculture Forestry and Fishieries – phụ lục 1) sẽ sử dụng mẫu giấy có in chữ “Government of  JAPAN” - phụ lục 2, sử dụng thống nhất mẫu giấy in của Chính phủ Nhật Bản (mẫu giấy gửi kèm theo). 
1.    Mẫu giấy cũ áp dụng đến hết tháng 6 năm 2021: ../../PL1. Mau giay cu ap dung den het thang 6.2021.jpg
2.    Mẫu giấy mới áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021: ../../PL2. Mau giay moi ap dung tu 01.7.2021.pdf

thongke xsmn,Sở Công thương xin thông báo đến các Doanh nghiệp để để chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu hàng hoá. 

trang diem 3d
webmaps