ngoai hang anh,xổ số trực tiếp hôm nay,xem bongdatructiep

Quy định mới của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong lĩnh vựcTổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 249 ngày 14/4/2021 về “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và Lệnh số 248 ngày 12/4/2021 về “Quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.  quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu 

Các quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.
Sở Công Thương thông báo tới các doanh nghiệp Bản dịch không chính thức của Lệnh số 249 và Lệnh số 248 để biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp. 

Bản dịch không chính thức Lệnh số 249 xem tại đây.
Bản dịch không chính thức Lệnh số 248 xem tại đây.

game đánh lộn
webmaps